نمایشگاه معدن و صنایع معدنی

[metaslider id=4149]

Home 3

The Best

Our Services

Helmets is a business theme which perfectly suited Construction company, Cleaning agency, Mechanic workshop and any kind of handyman business. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Read More
Great Works

Our Projects

Helmets is a business theme which perfectly suited Construction company, Cleaning agency, Mechanic workshop and any kind of handyman business. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

History

The Company

About COMPANY

img-acordionDuis dapibus aliquam mi, eget euismod scelerisque ut. Vivamus at elit quis urna adipiscing , Curabitur vitae velit in neque dictum blansadit. Duis dapibus aliquam mi, eget euismod sceler ut.Duis dapibus aliquam mi, eget euismod scelseerisque at elit quis urna adipiscing , Curabitur vitae velit in neque dictum blandit. Duis dapibus aliqiuam mi, egeet euismod sceler ut.

OUR MISSION

img-acordionDuis dapibus aliquam mi, eget euismod scelerisque ut. Vivamus at elit quis urna adipiscing , Curabitur vitae velit in neque dictum blansadit. Duis dapibus aliquam mi, eget euismod sceler ut.Duis dapibus aliquam mi, eget euismod scelseerisque at elit quis urna adipiscing , Curabitur vitae velit in neque dictum blandit. Duis dapibus aliqiuam mi, egeet euismod sceler ut.

Our VISION

img-acordionDuis dapibus aliquam mi, eget euismod scelerisque ut. Vivamus at elit quis urna adipiscing , Curabitur vitae velit in neque dictum blansadit. Duis dapibus aliquam mi, eget euismod sceler ut.Duis dapibus aliquam mi, eget euismod scelseerisque at elit quis urna adipiscing , Curabitur vitae velit in neque dictum blandit. Duis dapibus aliqiuam mi, egeet euismod sceler ut.

Our GOALs

img-acordionDuis dapibus aliquam mi, eget euismod scelerisque ut. Vivamus at elit quis urna adipiscing , Curabitur vitae velit in neque dictum blansadit. Duis dapibus aliquam mi, eget euismod sceler ut.Duis dapibus aliquam mi, eget euismod scelseerisque at elit quis urna adipiscing , Curabitur vitae velit in neque dictum blandit. Duis dapibus aliqiuam mi, egeet euismod sceler ut.

We Are Good

Our Features

Always Available

Duis dapibus aliquam mi, et euismod scelerisque ut. Vivamus elit quis urna adipiscing …

Fair Prices

Duis dapibus aliquam mi, et euismod scelerisque ut. Vivamus elit quis urna adipiscing …

Qualified Agents

Duis dapibus aliquam mi, et euismod scelerisque ut. Vivamus elit quis urna adipiscing …

Best Offers

Duis dapibus aliquam mi, et euismod scelerisque ut. Vivamus elit quis urna adipiscing …

People Say

Testimonials

Helmets is a business theme which perfectly suited Construction company, Cleaning agency, Mechanic workshop and any kind of handyman business. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

They Trust Us

Our Clients

Helmets is a business theme which perfectly suited Construction company, Cleaning agency, Mechanic workshop and any kind of handyman business. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

“آگهی مناقصه تامین سوخت”

h

 • مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد از محل تامین منابع داخلی سازمان حمل و بارگیری فرآورده های نفتی مازوت )ماهیانه۲,۳۰۰,۰۰۰ لیتر( و نفت گاز )ماهیانه۶۸۰,۰۰۰ لیتر( مورد نیاز خود را از مبادی تعیین شده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به مقصد آذربایجان غربی – شهرستان تکاب –کیلومتر ۳۵ جاده تخت سلیمان – روستای زرشوران – مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران با انجام مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط برای مدت یک سال واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکارانی که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه در مهلت مقرر اقدام نمایند.
  ۱) داشتن گواهی صلاحیت معتبر صادره از مراجع ذیصلاح (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
 • ۲) داشتن سابقه اجرایی مفید در زمینه موضوع مناقصه و توان مالی بالا.
  ۳) داشتن ناوگان حمل متناسب در زمینه موضوع مناقصه.
  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا چک تضمین شده بانکی به نام و در وجه مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران به مبلغ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
  مهلت فروش اسناد: از روز شنبه مورخه ۱۹/۰۲/ ۹۴لغایت روز یکشنبه مورخه ۲۷/۰۲/۱۳۹۴٫
  آخرین مهلت ارایه پیشنهادات: روز پنجشنبه مورخ ۰۷/۰۳/۹۴٫
  زمان بازگشایی پاکتها: روز دوشنبه ساعت ۱۱ مورخه ۱۱/۰۳/۹۴٫
  محل بازگشایی پاکتها: دفتر مدیر مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران در محل کارخانه.
  شرایط و مدارک مورد نیاز جهت خرید اسناد:
  داشتن شخصیت حقوقی,کپی برابر اصل اساسنامه، آگهی تاسیس، گواهی آخرین تغییرات، ارایه معرفی نامه کتبی و اصل فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال)به حساب شماره ۱۵۸۶۸۰۰۱۰۲۹۰۳ نزد بانک سپه شعبه تکاب به نام مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران.
  محل دریافت اسناد و ارایه پیشنهادات: دبیر خانه مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران به آدرس: آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر ۳۵ جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران.
                                                                                                                                                                                                                       مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای “انجام کلیه خدمات عمومی، فنی و تولیدی شامل: خدمات نظافتی، تاسیساتی، نگهداری فضای سبز و باغبانی، آبدارخانه، راننده، بارگیری و تخلیه بارهای وارده و صادره از انبار و کارخانه، تعمیر و نگهداری تجهیزات کارخانه و ساختمانهای اداری، رفاهی، تاسیساتی و خط تولید”

h

مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد از محل تامین منابع داخلی سازمان برای انجام کلیه خدمات عمومی، فنی و تولیدی شامل: خدمات نظافتی، تاسیساتی، نگهداری فضای سبز و باغبانی، آبدارخانه، راننده، بارگیری و تخلیه بارهای وارده و صادره از انبار و کارخانه، تعمیر و نگهداری تجهیزات کارخانه و ساختمانهای اداری، رفاهی، تاسیساتی و خط تولید با انجام مناقصه عمومی یک مرحله ای نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط برای یک سال اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکارانی که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه در مهلت مقرر اقدام نمایند.
۱) داشتن گواهی صلاحیت معتبر صادره از مراجع ذیصلاح (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
۲) داشتن سابقه اجرایی مفید در زمینه موضوع مناقصه و توان مالی بالا (حداقل دو ماه)

۳) داشتن حسن سابقه، ضمنا متقاضیان محترم به منظور برآورد دقیق هزینه ها و اعلام قیمت مناسب در صورت تمایل می توانند از محیط کار بازدید نمایند.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا چک تضمین شده بانکی به نام و در وجه مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

مهلت فروش اسناد: از روز شنبه مورخه ۹۴/۰۲/۰۵لغایت روز یکشنبه مورخه ۹۴/۰۲/۱۳

آخرین مهلت ارایه پیشنهادات: روز پنجشنبه مورخه ۹۴/۰۲/۲۴٫

زمان بازگشایی پاکات: روز دوشنبه ساعت ۱۱ مورخه۹۴/۰۲/۲۸٫

محل بازگشایی پاکات: دفتر مدیر مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران.
شرایط و مدارک مورد نیاز جهت خرید اسناد:
داشتن شخصیت حقوقی,کپی برابر اصل اساسنامه، آگهی تاسیس، گواهی آخرین تغییرات، ارایه معرفی نامه کتبی و اصل فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال(پانصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۵۸۶۸۰۰۱۰۲۹ نزد بانک سپه شعبه تکاب به نام مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران.
محل دریافت اسناد و ارایه پیشنهادات: دبیر خانه مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران به آدرس: آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، ۱۰ کیلومتری جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران.
مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران

شورای فرهنگی

مسابقه و سرگرمی

اینجا

صنعتی

 

 [metaslider id=4358]

 

 

 

معدنی

[metaslider id=4221]

روز درختکاری(۱۵ اسفند ۱۳۹۳)

[metaslider id=4082]

“انتصاب اعضای هیات اجرایی مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران”

جناب آقای دکتر کرباسیان “معاون محترم وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو”در تاریخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۳ طی حکمی افراد ذیل را به عنوان اعضای هیات اجرایی مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران منصوب نمودند:
۱- مهدی کارگر آزاد (رئیس هیات اجرایی)
۲- مهندس محمد رضا احمدی (مدیر مجتمع و عضو هیات اجرایی)
۳- مهندس جعفر صادق اسکندری (عضو هیات اجرایی)
۴- فرزین فردوسی پور (عضو هیات اجرایی)

قیمت فلزات گرانبها

نرخ ارز

پیش بینی هوا

آب و هوا

اكتبر 21, 2018 - یکشنبه
تكاب ایران
4°C
باد 1 متر بر ثانیه (m/s), جنوب غربی
فشار 602.2 میلی متر جیوه (mmHg)
رطوبت 92%
ابرها 76%
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
4/0°C
14/6°C
12/-0°C
15/-2°C
13/8°C