“بازدید جناب آقای آقاجانلو، سرپرست محترم امور معادن ایمیدرو و هیات همراه از معدن و کارخانه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران”

در این بازدید جناب آقای مهندس باوند، معاون محترم معدنی و جناب آقای مهندس نیکزاد، معاون محترم فنی و بهره برداری شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، جناب آقای مهندس آقاجانلو و هیات همراه را در جریان فعالیتها و وضعیت کنونی در معدن و کارخانه طلای زرشوران قرار دادند و اهم برنامه ها و پروژه های آتی را بازگو نمودند.

“روابط عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران”

“حضور گروه خبرنگاران شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران”

در جریان این بازدید خبری که با حضور جناب آقای مهندس سیابانی مدیر عامل محترم و جمعی از معاونین، مدیران و کارشناسان شرکت انجام شد، خبرنگاران از نزدیک شاهد فعالیت های جاری در معدن و کارخانه طلای زرشوران بودند و گزارش و تصاویر مستند خبری خود را از این معدن و کارخانه تهیه نمودند.

“روابط عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران”

بازدید جناب آقای مهندس مصطفی موذن زاده رئیس اسبق هیات عامل ایمیدرو از معدن طلای زرشوران تکاب .

در این بازدید که با حضور جناب آقای مهندس نیکزاد معاون محترم فنی و بهره برداری شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و همچنین جناب آقای مهندس میرمعینی مدیر پروژه اکتشاف شرکت مهندسین مشاور معدن زمین صورت گرفت، ، مهندس موذن زاده و هیات همراه در جریان اهم فعالیتهای معدن طلای زرشوران قرار گرفتند.

آب و هوای کنونی تکاب