به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلا در ایران امروز شاهد افزایش نسبی قیمت ها در مقایسه با روند کاهشی روز گذشته است.

قیمت طلا امروز 18 خرداد 99

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۷۱۲,۲۰۰ (هفتصد و دوازده هزار و دویست ) تومان رسیده بود، امروز – یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۰۷ ژوئن ۲۰۲۰ – با رشد ۰.۳۲ درصدی به ۷۱۴,۵۰۰ (هفتصد و چهارده هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۱۴,۵۰۰ ۲,۳۰۰ ۰.۳۲ امروز
۷۱۲,۲۰۰ -۲۰,۶۰۰ -۲.۹ روز قبل
۷۳۲,۸۰۰ ۶,۳۰۰ ۰.۸۵ ۵ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

هر گرم طلا ۲۴ عیار، امروز به ۹۵۲,۷۰۰ (نهصد و پنجاه و دو هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹۵۲,۷۰۰ ۳,۱۰۰ ۰.۳۲ امروز
۹۴۹,۶۰۰ -۲۷,۴۰۰ -۲.۸۹ روز قبل
۹۷۷,۰۰۰ ۸,۳۰۰ ۰.۸۴ ۵ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۴۸ درصدی، از ۳,۰۸۳,۰۰۰ (سه میلیون و هشتاد و سه هزار) تومان به ۳,۰۹۸,۰۰۰ (سه میلیون و نود و هشت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۰۹۸,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۰.۴۸ امروز
۳,۰۸۳,۰۰۰ -۸۸,۰۰۰ -۲.۸۶ روز قبل
۳,۱۷۱,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ ۰.۷۵ ۵ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند