قیمت فلزات گرانبها

نرخ ارز

تست

ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل

پیش بینی هوا

آب و هوا

آوریل 29, 2017 - شنبه
تكاب ایران
7°C
باد 1 متر بر ثانیه (m/s), شرق و جنوب شرقی
فشار 601.7 میلی متر جیوه (mmHg)
رطوبت 100%
ابرها 92%
جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه
7/7°C
16/6°C
16/7°C
15/5°C
14/8°C