“بازدید جناب آقای آقاجانلو، سرپرست محترم امور معادن ایمیدرو و هیات همراه از معدن و کارخانه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران”

در این بازدید جناب آقای مهندس باوند، معاون محترم معدنی و جناب آقای مهندس نیکزاد، معاون محترم فنی و بهره برداری شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، جناب آقای مهندس آقاجانلو و هیات همراه را در جریان فعالیتها و وضعیت کنونی در معدن و کارخانه طلای زرشوران قرار دادند و اهم برنامه ها و پروژه های آتی را بازگو نمودند.

“روابط عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران”

آب و هوای کنونی تکاب