شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران «اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی»

خرید 1000 (یک­هزار) تن سیانید سدیم قرصی با خلوص 98 درصد مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران”

 

 

 

پیرو آگهی فراخوان منتشره به  شماره 1977 م/ الف در روزنامه اخبار صنعت مورخ 1398/06/13 و اطلاعات مورخ 1398/06/14 با موضوع خرید 1000 (یک­هزار) تن سیانید سدیم قرصی با خلوص 98 درصد مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران ، بدینوسیله نوع مناقصه مزبور از “محدود دو مرحله ای” به “عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی” به شرح ذیل اصلاح می گردد:

  • نام و نشانی کارفرما: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی: تهران، میدان ولیعصر، خیابان شقایق، پلاک 5 و 7
  • نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

 

سایر شرایط آگهی فراخوان تغییر ننموده و به قوت خود باقیست

 شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

 

آب و هوای کنونی تکاب