به گزارش دنیای اقتصاد، عمده قیمت ها امروز در بازار بر مدار افزایش پیش رفتند و تنها یورو و پوند ثبات قیمت را تجربه کردند.

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱,۱۸۴,۲۶۰ (یک میلیون و یکصد و هشتاد و چهار هزار و دویست و شصت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۸۴,۲۶۰ ۱۱,۳۱۲ ۰.۹۵ امروز
۱,۱۷۲,۹۴۸ ۱۸,۴۶۸ ۱.۵۷ روز قبل
۱,۱۵۴,۴۸۰ ۹,۹۲۶ ۰.۸۵ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار

قیمت دلار امروز با افزایش ۱.۰۲ درصدی، از ۲۶,۰۸۰ (بیست و شش هزار و هشتاد ) تومان به ۲۶,۳۵۰ (بیست و شش هزار و سیصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۳۵۰ ۲۷۰ ۱.۰۲ امروز
۲۶,۰۸۰ ۵۱۰ ۱.۹۵ روز قبل
۲۵,۵۷۰ -۳۰ -۰.۱۲ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت یورو امروز

در بازار امروز یورو نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۳۰,۸۸۱ (سی هزار و هشتصد و هشتاد و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۸۸۱ ۰ ۰ امروز
۳۰,۸۸۱ ۵۹۴ ۱.۹۲ روز قبل
۳۰,۲۸۷ -۳۱ -۰.۱۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت پوند امروز

پوند، امروز به ۳۳,۳۵۳ (سی و سه هزار و سیصد و پنجاه و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۳۵۳ ۰ ۰ امروز
۳۳,۳۵۳ ۶۰۶ ۱.۸۱ روز قبل
۳۲,۷۴۷ ۳ ۰ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۱۰ تومان افزایش، ۷,۲۲۰ (هفت هزار و دویست و بیست ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه امروز با افزایش ۰.۳۹ درصدی، از ۳,۵۳۷ (سه هزار و پانصد و سی و هفت ) تومان به ۳,۵۵۱ (سه هزار و پانصد و پنجاه و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۱۹,۷۹۹ (نوزده هزار و هفتصد و نود و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

قیمت سکه امروز

قیمت سکه امروز به 12,500,000 (دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.8 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۸ امروز
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۳.۶۲ روز قبل
۱۱,۹۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۴۱ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۲۸۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۸۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۲۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۲.۸۶ امروز
۶,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲.۴۵ روز قبل
۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲.۵۲ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز با افزایش ۱.۴۲ درصدی، از ۳,۴۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان به ۳,۵۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱,۹۰۰,۰۰۰ (یک میلیون و نهصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.