“فرارسیدن هفته دفاع مقدس را گرامی میداریم.”

“روابط عمومی”

آب و هوای کنونی تکاب