امروز(سوم خردادماه صورت گرفت):

بازدید مهندس تله کو از معدن و جلسه رسیدگی به مشکلات و برنامه های پیش رو و مباحث تخصصی معدن در دفتر نظارت.

“روابط عمومی”

طلای زرشوران