بازدید جناب آقای دکتر صارمیان مدیر کل محترم دفتر بازرسی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات وزارت صمت، جناب آقای دکترربیعی مدیر کل محترم امور حقوقی وزارت صمت و جناب آقای دکتر نوکانی معاون محترم اداره کل حقوقی وزارت صمت از روند کار و رسیدگی به مشکلات کارخانه و اقدامات انجام شده به همراه مدیران و مهندسین محترم شرکت معدن طلای زرشوران.

طلای زرشوران