جلوه هایی از شور حسینی:

مراسم عزاداری عاشورای حسینی در روستای زرشوران

طلای زرشوران