“آتش سوزی در مراتع روستای یار عزیز”

پس از وصول خبر آتش سوزی در مراتع روستای یار عزیز، پرسنل زحمتکش آتش نشانی”واحد HSEE” شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران بلافاصله به همیاری اهالی روستای یار عزیر شتافته و پس از ساعتها مبارزه با آتش، توانستند بر آن فائق آمده و مراتع را از خطر از بین رفتن کامل نجات دهند.

طلای زرشوران