اسامی مجریان طرح، مدیران مجتمع و مدیران شرکت:

مجریان طرح طلای زرشوران به ترتیب عبارتند از آقایان مهندس نوحی-مهندس یگانلی-مهندس فاطمی نیا و مهندس قوانلو .
پس از افتتاح طرح آقای مهندس احمدی به عنوان اولین مدیر مجتمع معرفی شد. از زمان افتتاح شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران مدیران شرکت، به ترتیب آقایان مهندس احمدی، دکتر قدمی، دکتر امیری و دکتر صفرزاده به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب گردیده اند.

در حال حاضر جناب آقای دکتر علی صفرزاده به عنوان مدیر عامل محترم شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران مشغول فعالیت می باشند.

طلای زرشوران