“سپاس”

“مدیر عامل محترم ایمیدرو جناب آقای دکتر کرباسیان، از زحمات آقای مهندس احمدی در طول مدیریت بر شرکت طلای زرشوران تشکر کرد و برای او و آرزوی توفیق نمود.”

طلای زرشوران