“آشنایی با مدیر عامل شرکت طلای زرشوران”

آقای دکتر مهدی قدمی رئیس و عضو هیات مدیره تعدادی از شرکت های بزرگ داخل کشور بوده است. مدیرعامل گروه مالی ملت، فعالیت در کمیته ملی المپیک نیز از دیگر سوابق اجرایی او می باشد. وی در گذشته نیز به عنوان عضو هیات مدیره آلومینیوم المهدی هرمزال در ایمیدرو فعالیت داشته است. در حال حاضر او به عنوان مدیر عامل شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران مشغول به فعالیت است.

سرویس خبری شرکت           کد خبر:96003

طلای زرشوران