سردبیر محترم خبرگزاری مهر

با سلام؛
در پی درج خبری با عنوان ” نگرانی از شرایط برگزاری مناقصات معدنی/ ابهام در مناقصه طلای زرشوران ” در خروجی آن خبرگزاری بشماره شناسه ۴١٧٠٩۴٨ به تاریخ چهارشنبه ٢٢ آذر ماه ١٣٩۶، خواهشمند است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار و انعکاس پاسخ این شرکت به شرح زیر اقدام نمایند:

1- در بخشی آن خبر آمده است که “مسوولان ایمیدرو و شرکت زرشوران پاسخی ارایه نداده اند” ضمن رد این موضوع اعلام می شود که خبرنگار مربوطه هیچگونه تماسی با شرکت گسترش صنایع و معادن زرشوران و ایمیدرو نداشته اند و این ادعا، قویا تکذیب می شود.
2- باتوجه به خلع ید شرکت پیمانکار قبلی، طبیعی است که مدیریت به منظور جلوگیری از توقف تولید و تبعات حاصل از آن ، نمی تواند فعالیت معدن را متوقف کند. از طرفی به منظور صیانت از شرایط اشتغال نیروی انسانی، از نزدیک ترین شرکت پیمانکار که در آن محدوده جغرافیایی فعال بوده، تا انتخاب پیمانکار جدید، استفاده کرده است. شهریور ماه نیز مهدی قدمی مدیر عامل پیشین این شرکت ، سرپیچی و ناتوانی پیمانکار قبلی در وظایف محوله حتی پیش از سال جاری در معدن و همچنین به تعویق انداختن حقوق کارگران انتقاد کرده بود.

3- اما لازم به توضیح است که فرآیند انتخاب پیمانکار دقیقاً مطابق قانون برگزاری مناقصات و با نظارت نماینده بازرسی کل کشور و حراست و پس از فراخوان عمومی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار برگزار می شود و در حال حاضر انتخاب آن در مرحله ارزیابی کیفی است. خاطر نشان می سازد که هنوز حتی لیست کوتاه پیمانکاران تهیه نشده لذا هیچ ابهامی وجود ندارد که شفاف سازی صورت پذیرد. بدیهی است که پس از انجام سایر مراحل قانونی و اتمام فرآیند مناقصه گزاری، پیمانکار حائز امتیاز و برنده، اعلام خواهد شد.
در پایان لازم است یادآوری شود که دفاع خبرنگار خبرگزاری وزین مهر از عملکرد پیمانکار قبلی جای سوال دارد که به رغم مشکلاتی که برای تولید معدن و همچنین کارگران و نیروی شاغل پدید آورده، به دفاع از آن پرداخته به طوری که به دور از شان آن خبرگزاری به نظر می رسد.
روابط عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

طلای زرشوران