امروز سه شنبه مورخ 22/03/1397 برگزار شد: مجمع سالیانه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به گزارش روابط عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، مجمع سالیانه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران امروز مورخ 22/03/1397 در محل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) برگزار گردید. در این جلسه که با حضور جناب آقای روزبهانی، معاون محترم مالی و اداری ایمیدرو، جناب آقای کارگر آزاد، رئیس  محترم هیات مدیره شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران،  جناب آقای دکتر امیری، مدیر عامل محترم شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، جناب آقای عزت اللهی، رئیس محترم امور مجامع ایمیدرو، جناب آقای فریبرز فرزاد، نماینده محترم سازمان حسابرسی، جناب آقای موسوی، نماینده محترم شرکت تهیه و تولید، جناب آقای ساری، نماینده محترم شرکت ملی فولاد و جمعی از معاونین و کارشناسان سازمان ایمیدرو و شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به ریاست جناب آقای کارگر آزاد، رئیس هیات مدیره شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و دبیری جناب آقای فردوسی پور، معاون مالی و پشتیبانی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران برگزار شد، ضمن استماع گزارش عملکرد سال 1396 هیئت مدیره شرکت و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت به سایر مسائل مورد نظر مجمع عادی سالیانه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. این نشست پس از بررسی و تصویب صورت مالی سال 1396 و انتخاب حسابرس و بازرس قانونی خاتمه یافت.

طلای زرشوران