بهره جویی صحیح از معادن وبجاآوردن جایگاه درست صنعت و صنعتگر، از ملزومات یک جامعه مترقی است. اینجانب ضمن گرامیداشت روز صنعت و معدن، این روز را به تمامی تلاشگران این عرصه تبریک گفته و از خداوند متعال توفیق روز افزون در عرصه خدمت را برای ایشان آرزومندم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                روان بخش امیری

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                مدیر عامل

طلای زرشوران