“انتصاب”

با صدور حکمی از جانب ریاست محترم هیات عامل ایمیدرو، جناب آقای دکتر مهدی کرباسیان، جناب آقای طالاری به عنوان عضو هیات مدیره شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران منصوب گردید.

“روابط عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران”

طلای زرشوران