“انتصاب”

با صدور حکمی از جانب ریاست محترم شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، جناب آقای باوند به عنوان معاون معدنی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران منصوب گردید.

“روابط عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران”

طلای زرشوران