سخنرانی و بازدید معاون محترم وزیر و ریاست هیات عامل ایمیدرو از همایش بین المللی فلزات غیر آهنی و صنایع وابسته

“روابط عمومی”

طلای زرشوران