ملارحمان، سرپرست ایمیدرو شد

جمشید ملارحمان با حکم وزیر صنعت معدن و تجارت، به عنوان سرپرست ایمیدرو منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو)، رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت، با صدور حکمی جمشید ملارحمان از مدیران باسابقه ایمیدرو را به سمت رییس هیات عامل ایمیدرو منصوب کرد.

ملارحمان از ابتدای شکل گیری ایمیدرو در این سازمان فعالیت داشته به طوری که در سال های نخستین دهه 80 مدیریت معادن را برعهده داشت و در سال های گذشته نیز با حکم رییس پیشین هیات عامل ایمیدرو، در جایگاه معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی منصوب شد.

وی در ماه های اخیر نیز در جایگاه مشاور رییس هیات عامل ایمیدرو فعالیت می کرد.

نقل از پورتال ایمیدرو

طلای زرشوران