“انتصاب معاون مالی و پشتیبانی در  شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران”

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر علی صفرزاذه مدیر عامل محترم شرکت، جناب آقای جعفر وجدانی فرد به عنوان معاون امور اقتصادی و توسعه منابع شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران منصوب گردید.

“روابط عمومی”

طلای زرشوران