وقوع سیل روزهای اخیر در نقاط مختلف کشور و بروز آسیبهای ناشی از آن و از دست دادن جمعی از هموطنان عزیز باعث تاسف و تالم فراوان گردیده است. ضمن ابرازهمدردی با هم میهنان آسیب دیده، ضایعه از دست دادن شماری از هموطنان عزیز را به عموم هم میهنان گرامی تسلیت می گوییم.
طلای زرشوران