قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |قیمت طلا ۱۸ عیار بالا رفت

نقا از شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز

هر گرم طلا ۱۸ عیار ۴۳۸,۴۰۰ (چهارصد و سی و هشت هزار و چهارصد ) تومان نرخ گذاری شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلای ۱۸ و ۲۴ عیار امروز با افزایش همراه شد.

قیمت طلا امروز 12 خرداد

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۴۳۸,۴۰۰ (چهارصد و سی و هشت هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۴.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳۸,۴۰۰ ۱۸,۲۰۰ ۴.۱۵ امروز
۴۲۰,۲۰۰ ۹۰۰ ۰.۲۱ روز قبل
۴۱۹,۳۰۰ ۳۰۰ ۰.۰۷ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

هر گرم طلا ۲۴ عیار، امروز به ۵۸۴,۵۰۰ (پانصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۴.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۸۴,۵۰۰ ۲۴,۳۰۰ ۴.۱۵ امروز
۵۶۰,۲۰۰ ۱,۲۰۰ ۰.۲۱ روز قبل
۵۵۹,۰۰۰ ۳۰۰ ۰.۰۵ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰

طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰، امروز به ۴۳۲,۶۰۰ (چهارصد و سی و دو هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۴.۱۶ درصدی داشته است.

قیمت مثقال طلا امروز

هر مثقال طلا امروز با افزایش ۴.۱۶ درصدی، از ۱,۸۲۰,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و بیست هزار) تومان به ۱,۸۹۹,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و نود و نه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۹۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰ ۴.۱۶ امروز
۱,۸۲۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۰.۲۱ روز قبل
۱,۸۱۶,۰۰۰ ۳,۰۰۰ ۰.۱۶ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند
طلای زرشوران