•  آنالیز ایمنی مخازن ذخیره اتمسفریک (مطالعه موردی: مخازن مازوت شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زر شوران)
  آنالیز ایمنی مخازن ذخیره اتمسفریک (مطالعه موردی: مخازن مازوت شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زر شوران)
  نویسنده: روان بخش امیری – مجتبی اسمعیل بیگی
  تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
  چکیده
  خطر بروز آتش سوزی در تمام محیط های کاری وجود دارد. بی شک میزان ریسک مربوط به آتش سوزی در یک محیط به نوع عملیات و میزان مواد سوختی و قابل اشتعال موجود در محیط بستگی دارد. ارزیابی خطر بالقوه حریق در محیط های کاری بایستی توسط واحدهای HSE انجام گیرد تا بتوان برنامه های پیشگیرانه و مقابله با حریق را در شرایط وقوع تنظیم نمود.

  در محیط های کاری خطرات بالقوه زیادی وجود دارد اما تنها تفاوت خطر حریق با سایر خطرات این است که آتش سوزی در یک محیط می تواند سرمایه های انسانی و مادی یکی مجموعه را از بین برده و خطرات برگشت ناپذیری به همراه داشته باشد. در عموم واحدهای صنعتی به منظور گرمایش یک سیال خاص معمولا از ترکیبات هیدروکربوری استفاده می شود. در این میان مناطقی که فاقد گاز طبیعی باشد، مازوت به عنوان یک سوخت ارزان قیمت با ارزش حرارتی آن و فراوانی آن، عموما بعنوان ماده سوختی کاربرد فراوانی دارد. با این حال آلایندگی زیاد در مقایسه با سایر فرآورده های سوختی و سنگین بودن از جمله معایب آن می باشد.

  برای دریافت کامل فایل مقاله “آنالیز ایمنی مخازن ذخیره اتمسفریک ” فایل پیوست را کلیک نمایید