«آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای » ” خرید 3،200 (سه هزار و دویست) تن آمونیاک با خلوص 21 درصد مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران “درج در روزنامه های: نسل فردا 1397/07/07و همشهری1397/07/08

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران «آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای »

” خرید 3،200 (سه هزار و دویست) تن آمونیاک با خلوص 21 درصد مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران “

 

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات ، نسبت به انتخاب پیمانکار جهت “خرید 3،200 (سه هزار و دویست) تن آمونیاک با خلوص 21 درصد مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران” از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام  نماید. لذا از کلیه شرکت‌های ذیصلاح که مایل به شرکت در مناقصه فوق می‌باشند دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران  به نشانی مندرج در بند «2» و یا به آدرس دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند “1” مراجعه نمایند.

 • نام و نشانی کارفرما: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی: تهران، میدان ولیعصر، خیابان شقایق، پلاک 5 و 7
 • محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران.
 • موضوع مناقصه: خرید 3،200 (سه هزار و دویست) تن آمونیاک با خلوص 21 درصد مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه.
 • نوع مناقصه: یک مرحله‌ای عمومی.
 • مدت زمان اجرای پروژه: یکسال شمسی.
 • گواهی نامه صلاحیت: متقاضی ‌می‌بایست؛

– دارای ساز و کار مناسب به منظور انجام موضوع مناقصه‌ باشد.

– دارای توانایی مالی لازم و کافی و توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسن انجام تعهدات (در صورت برنده شدن) باشد.

– کلیه الزامات مراجع ذیصلاح در اجرای فعالیت های مرتبط با موضوع مناقصه را رعایت نماید.

– مجوزهای مربوطه از مراجع ذیربط را اخذ نماید.

– دارای شخصیت حقوقی باشد.

– تولیدکننده اصلی بوده و توانمندی در تامین به موقع موضوع مناقصه را داشته باشد.

 • تامین مالی: از منابع داخلی شرکت
 • مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین باید به صورت ضمانت نامه بانکی به مبلغ 1،600،000،000 (یک میلیارد و ششصد میلیون) ریال که توسط یکی از بانکهای مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد.
 • زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می‌آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پس از واریز مبلغ 2/000/000(دو میلیون) ریال به حساب شماره 5778857780 در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک ملت، شعبه تکاب، کد 11932 از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز یکشنبه 1397/07/15با ارایه اصل فیش بانکی و معرفی‌نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب،کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و یا به آدرس دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند “1”  مراجعه نمایند.
 • زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز یکشنبه 1397/07/29به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در نشانی مندرج در بند «2» یا به آدرس دفتر مرکزی مندرج در بند “1” تحویل نمایند.
 • زمان گشایش پاکات: ساعت 9 صبح روز شنبه 1397/08/05در نشانی مندرج در بند «1».                                                                                                                                                                                                                                                     شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

برگزاری مراسم عزاداری شهادت شهدای کربلا وسیدالشهدا در کارخانه طلای زره شوران با حضور جناب آقای دکتر صفرزاده و جمعی از معاونان و مدیران و عزاداران روستای شهید پرور زره شوران .

«آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای»  “خرید 2،000 (دو هزار)عدد پارچه فیلترپرس مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران”درج در روزنامه های: وطن امروز 1397/07/02و دنیای اقتصاد1397/07/03

 

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران «آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای»

خرید 2،000 (دو هزار)عدد پارچه فیلترپرس مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران”

 

 

پیرو آگهی فراخوان مندرج در روزنامه‌های رویش ملت مورخ 1397/05/27و اطلاعات مورخ 1397/05/28به منظور ایجاد فضای رقابتی بیشتر، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات، نسبت به تجدید فراخوان مذکور اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران ذیصلاح که مایل به شرکت در مناقصه فوق می‌باشند دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران  به نشانی مندرج در بند «2» و یا به آدرس دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند “1” مراجعه نمایند.

 • نام و نشانی کارفرما: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی: تهران، میدان ولیعصر، خیابان شقایق، پلاک 5 و 7
 • محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران
 • موضوع مناقصه: خرید 2،000 (دو هزار) عدد پارچه فیلترپرس مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه
 • نوع مناقصه: یک مرحله ای عمومی
 • مدت زمان اجرای پروژه: بیست ماه کامل شمسی
 • گواهی نامه صلاحیت: متقاضی ‌می‌بایست؛
 • دارای ساز و کار مناسب به منظور انجام موضوع مناقصه‌ باشد.

– دارای توانایی مالی لازم و کافی و توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسن انجام تعهدات (در صورت برنده شدن) باشد.

– کلیه الزامات مراجع ذیصلاح در اجرای فعالیت‌های مرتبط با موضوع مناقصه را رعایت نماید.

– مجوزهای مربوطه از مراجع ذیربط را اخذ نماید.

– دارای شخصیت حقوقی باشد.

 • تامین مالی: از منابع داخلی شرکت
 • مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین باید به صورت ضمانتنامه بانکی به مبلغ 400،000،000 (چهارصد میلیون) ریال که توسط یکی از بانک‌های مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادها معتبر و قابل تمدید باشد.
 • زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می‌آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پس از واریز مبلغ 2/000/000(دو میلیون ریال) به شماره حساب 5778857780 در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک ملت، شعبه تکاب، کد 11932 ا ز تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز سه‌شنبه مورخ 1397/07/10با ارایه اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب،کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و یا به آدرس دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند “1” مراجعه نمایند.
 • زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز سه‌شنبه مورخ 24/07/1397 به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در نشانی مندرج در بند «2» و یا به آدرس دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند “1”تحویل نمایند.
 • زمان گشایش پاکت‌ها: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/07/30در نشانی مندرج در بند «2».                                                                                                                                                                      شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

 

پایش زیست محیطی کارخانه های طلای تکاب انجام شد.

نمونه برداری و پایش زیست محیطی کارخانه های استحصال و فرآوری طلای این شهرستان توسط کارشناسان آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست به مدت 2 روز انجام شد.

سابقه انجام سنجش ها خود اظهاری سازمان محیط زیست در واقع به زمان قبل از شروع به فعالیت های ساخت و ساز مجموعه زرشوران بر می گردد. این شرکت همواره در راستای صیانت از محیط زیست نسبت به کنترل وضعیت کیفی آب های زیر زمینی و سطحی در مجاور معدن و کارخانه نموده است. با بهره برداری از کارخانه فرآوری زرشوران کلیه جنبه های احتمالی موثر بر محیط زیست همواره مورد ارزیابی و کنترول قرارداشته است. بر اساس الزامات سازمان حفاظت محیط زیست کشور و ماده 192 برنامه پنجم توسعه کشور این شرکت خود را موظف به قانون دانسته و کلیه منابع ایستگاهی، خروجی منابع احتراقی از بویلرهای تامین بخار و … را در برنامه خود دارد و داشته است. خارج از ضوابط خود اظهاری نظارت بر منابع آبی ( سطحی و زیر زمینی) در خارج از مجموعه در راستای ارائه خدمات اجتماعی نیز بواسطه بخش محیط زیست و HSEE مجموعه زرشوران صورت می پذیرد.

آشنایی بیشتر با مدیر عامل محترم شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران:

صفرزاده دارای کارشناسی ارشد اقتصاد و دکترای دی بی ای (DBA) از سازمان مدیریت صنعتی بوده و از سوابق وی می توان به عضو موظف هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، نخستین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، نخستین رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی، رئیس هیات مدیره شرکت فولاد آذربایجان و نماینده ویژه رئیس هیات عامل ایمیدرو در استان های آذربایجان شرقی و غربی اشاره کرد.

                                                                                                                                                                                                                                                    “روابط عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران”

“انتصاب”

با صدور حکمی از جانب ریاست محترم شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، جناب آقای باوند به عنوان معاون معدنی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران منصوب گردید.

“روابط عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران”

“انتصاب”

با صدور حکمی از جانب ریاست محترم هیات عامل ایمیدرو، جناب آقای دکتر مهدی کرباسیان، جناب آقای طالاری به عنوان عضو هیات مدیره شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران منصوب گردید.

“روابط عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران”

تاریخ انتشار:
۱۳۹۷/۰۵/۰۳
در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت طلای زرشوران اعلام شد

هدفگذاری افزایش تولید طلا زرشوران در سال جاری

معاون طرح های توسعه و صنایع معدنی ایمیدرو، خواهان تداوم رشد تولید طلا در زرشوران شد و تاکید کرد: این شرکت امسال می تواند رکورد جدید تولید طلا را ثبت کند.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، اردشیر سعدمحمدی در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران که در محل ایمیدرو برگزار شد، افزود: بیشترین میزان تولید طلا زرشوران در سال 96 رقم خورد و بر اساس برنامه ریزی ها این میزان در سال جاری به مسیر صعودی خود ادامه خواهد داد.

وی ضمن قدردانی از تلاش های روانبخش امیری مدیر عامل سابق زرشوران افزود: با توجه به چشم اندازی که برای زرشوران به عنوان پایگاه تولید طلا مورد توجه است، باید به چند مقوله مهم در رسیدن به اهداف این مجموعه اشاره کرد.

سعدمحمدی در تشریح نیازهای ضروری طلای زرشوران گفت: در اکتشاف باید از ابزار مدرن تری برای شناسایی ذخایر استفاده کرد به طوری که با در اختیار داشتن شکل سه بعدی آن ها، برنامه مشخصی را در زمینه استخراج اجرایی کرد..

وی افزود: بازآموزی جدی در امر آموزش، توجه به مسائل زیست محیطی، برنامه ریزی در محاسبات مالی در تعیین قیمت تمام شده و تحلیل شرایط از دیگر مواردی است که باید مورد توجه مدیریت جدید باشد.

معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو ضمن تاکید بر انتظار ایمیدرو در افزایش میزان تولید طلا در زرشوران عنوان کرد: طراحی جدید معدن از الزامات پیش رو است که به طور حتم با نگاه حمایتی ایمیدرو از طلای زرشوران محقق خواهد شد.

سعد محمدی مسائل مربوط به کارخانه در طلای زرشوران به لحاظ راندمان و شرایط کار را اساسی خواند و در ادامه از برنامه ریزی های ایمیدرو در تامین سیانور به منظور تولید طلا خبر داد.

در ادامه این جلسه روانبخش امیری مدیرعامل سابق شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران طی سخنانی ضمن قدردانی از حمایت های رئیس هیات عامل ایمیدرو در پیشبرد اهداف زرشوران گفت: زرشوران در مقایسه با سال های گذشته شرایط مساعدتری را طی می کند.

وی افزود: علی صفرزاده از مدیران با سابقه و آشنا به محیط بخش معدن و صنایع معدنی است و با توجه به شناختی که از ضوابط منطقه دارد؛ به طور حتم در ادامه شاهد روند روبه رشد عملکرد طلای زرشوران خواهیم بود.

علی صفرزاده مدیرعامل جدید شرکت طلای زرشوران با اعلام اینکه تحقق اهداف، بر اساس آنچه مدیران عالی کشور در مجموعه زرشوران انتظار دارند مورد توجه قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: تحرک و سرعت بخشیدن به اهداف توسعه ای زرشوران ادامه خواهد یافت.

وی افزود: توسعه مناطق محروم، تکلیف است و امیدواریم و طبق هدفگذاری های صورت گرفته در مجموعه زرشوران، شاهد رشد تولید و اشتغالزایی فراگیر باشیم.

علی صفرزاده به تازگی با صدور حکمی از سوی رئیس هیات عامل ایمیدرو، به عنوان مدیرعامل جدید شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران منصوب شد.

سوابق مدیرعامل جدید طلا زرشوران

صفرزاده دارای کارشناسی ارشد اقتصاد و دکترای دی بی ای (DBA) از سازمان مدیریت صنعتی بوده و از سوابق وی می توان به عضو موظف هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، نخستین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، نخستین رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی، رئیس هیات مدیره شرکت فولاد آذربایجان و نماینده ویژه رئیس هیات عامل ایمیدرو در استان های آذربایجان شرقی و غربی اشاره کرد.

پیش از این، روانبخش امیری از شهریور 96 مدیریت شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران را برعهده داشت.

در طی مراسمی صورت پذیرفت: “تودیع مدیر عامل پیشین و معارفه مدیر عامل جدید شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران”

امروز مورخ 1397/05/03 و در طی مراسمی جناب آقای دکتر علی صفرزاده، به عنوان مدیر عامل شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران معرفی شد. همچنین در این مراسم از زحمات جناب آقای دکتر امیری، مدیر عامل سابق شرکت قدردانی شد.

 

روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران،در پاسخ به مصاحبه نادری قاضی پور درباره معدن طلای زرشوران جوابیه ای صادر کرد.  دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۳  به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نسبت به انتشار خبری مبنی بر”شائبه واگذاری معدن طلای زر‌شوران تکاب به ژن های خوب/وزارت صنعت رسیدگی کند” در تاریخ 21 خرداده ماه واکنش نشان داد و در جهت تنویر افکار عمومی جوابیه ارسال کرد که متن جوابیه به شرح زیر است؛  اقدامات 16گانه معدن طلای زرشوران  طراحی فاز توسعه زرشوران، بر اساس تجربیات فاز نخست انجام می شود  شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، در پی انتشار سخنان  یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد این مجتمع معدنی، اقدامات 16گانه انجام شده در فاز نخست و طرح فاز توسعه را اعلام کرد.  به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، معدن طلای زرشوران که به پشتوانه ذخیره 108 تنی طلا، عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکننده شمش طلا در ایران را دارد، پس از سال ها توقف در روند اجرایی، در دولت یازدهم فعال شد و به بهره برداری رسید. در این شرکت اقداماتی در راستای بهینه سازی روند عملکرد و برنامه های توسعه در 16 بخش کلی انجام شده است.  برنامه ریزی برای انجام طرح جامع طلای زرشوران، به کار گیری پیمانکار رتبه یک سازمان برنامه و بودجه برای عملیات معدنی، شروع اجرای 30 هزار متر عملیات حفاری اکتشافی، برنامه ریزی برای اجرای فاز توسعه با رعایت پایداری در طول عمر معدن، انجام مطالعات جامع آب، امضای قرارداد فاز توسعه و انجام اصلاحات فاز نخست بخشی از اقدامات انجام شده در شرکت طلای زرشوران طی یک سال اخیر است.   فاز توسعه و بهره برداری بهینه  از سوی دیگر تجربه های سال های گذشته در بهره برداری فاز نخست، در کارخانه جدید مورد استفاده قرار خواهد گرفت به طوری که بهره برداری بهینه از ذخیره معدن،‌ طراحی و اجرای پروژه به عمل آید. روش متداول تمام کارخانه های فراوری بدین گونه است که عیار متوسط ماده معدنی، در مطالعات مهندسی مد نظر قرار می گیرد. از سوی دیگر تهیه نمونه معرف و انجام آزمایش های پایلوت نیز به عنوان بخشی از خدمات پیمانکار فاز توسعه می باشد.  معدن طلای زرشوران در حال حاضر مشغول به فعالیت است و کارخانه فراوری و تولید شمش نیز روند عادی را طی می کند. لازم به ذکر است که بطور معمول انجام اصلاحات،‌ تعمیرات و … همواره برای تمام کارخانه های فرآوری طبیعی بوده و ضروری است.  اکنون آماده سازی معدن و دسترسی به مواد معدنی متناسب با خوراک ورودی کارخانه فرآوری در حال انجام است. از همین رو تولید کارخانه نیز روند طبیعی و یکنواخت را طی می کند.   یادآوری می شود که بخشی از تاخیر ایجاد شده در روند آماده سازی و باطله برداری، مربوط به عملکرد نامطلوب پیمانکار قبلی(خلع ید شده) بوده که برای جبران آن، پیمانکار جدید با برنامه مشخص مشغول به فعالیت است. ضمناً حقوق دولتی معدن نیز با هماهنگی کامل با دستگاه های متولی عمدتاً پرداخت شده است.  طبق آمارهای جدید مدیریت توسعه سرمایه انسانی اکثریت پرسنل شاغل در شرکت طلای زرشوران، بومی استان آذربایجان غربی (شهرستان تکاب) هستند.   زرشوران پس از انجام مقدمات لازم و قانونی، به تازگی (12 خرداد 97) قرارداد فاز توسعه را امضا کرده است. در فاز جدید، یکی از برنامه های پیش رو، انجام اصلاحات مربوط به فاز نخست می باشد که مشکلات آن ناشی از اجرای پروژه در زمان تحریم سال های گذشته است.   از سوی دیگر در خبری به نقل از یک نماینده مجلس ادعا شده که این شرکت برای فروش گذاشته شده که چنین موضوعی صحت ندارد و مربوط به اطلاعات غلطی است که در اختیار ایشان قرار گرفته است. حال چنانچه قرار به واگذاری سهام شرکت از طریق سازمان خصوصی سازی باشد، مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل خواهد شد.   به طور کلی رئوس اقدامات انجام شده در فاز نخست و همچنین طرح فاز توسعه به شرح زیر است:  ١) تغییر پیمانکار رتبه ٣ استخراج معدن و بکار گیری پیمانکار رتبه یک سازمان برنامه و بودجه در معدن طلای زرشوران از طریق برگزاری مناقصه عمومی  ٢) انجام  و ساماندهی مطالعات پایداری شیب و هیدروژئولوژی در معدن طلای زرشوران  ٣) اخذ موافقتنامه ٣٠٠٠٠ متر حفاری اکتشافی در معدن طلای زرشوران برای دستیابی به ذخایر جدید و شروع عملیات حفاری از زمستان سال 1396  ۴) تاکید بر انجام آماده سازی و استخراج اصولی معدن طلای زرشوران به منظور حفظ سلامت معدن و استفاده بهینه از ذخیره و تامین پایدار و ایمن خوراک مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران  ۵) انجام مطالعات مدیریت آب و باطله با استفاده از شرکت بین المللی( ATC استرالیا) در راستای حفظ محیط زیست و کاهش هزینه های تولید  ۶) انجام فاز اول مطالعات جامع آب و شروع فاز دوم این مطالعات به منظور تامین پایدار آب شرب و بهداشتی و صنعتی کارخانه طلای زرشوران  ٧) انتخاب مهندس مشاور به منظور احداث اصولی و بلند مدت سد باطله در راستای حفظ محیط زیست و چرخه ایمن و اقتصادی پساب و باطله های صنعتی   ٨) آغاز عملیات احداث انبار مواد ناریه به منظور افزایش ایمنی عملیات آتشباری ، افزایش تولید و کاهش هزینه های تولید  ٩) انعقاد قرارداد فاز دوم توسعه کارخانه طلای زرشوران و احداث کارخانه دوم تولید شمش طلا با استفاده از تکنولوژی به روز دنیا و پیمانکاران معتبر ایرانی و بین المللی   ١٠) انجام اصلاحات مورد نیاز کارخانه فعلی طلای زرشوران به منظور افزایش تولید و بهبود راندمان عملکرد، کاهش هزینه تولید و ارتقای سطح ایمنی و بهداشت محیط تولید با استفاده از شرکت های معتبر ایرانی و  بین المللی   ١١) پیگری احداث جاده مناسب معدن – کارخانه طلای زرشوران با هدف افزایش ایمنی حمل و نقل افراد و مواد معدنی  و کاهش هزینه های تولید و بهره برداری از آن در سال ١٣٩٧  ١٢) پیگیری و آغاز برنامه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پرسنل در سال ١٣٩٧  ١٣) انعقاد قرارداد گاز رسانی به مجتمع، پرداخت هزینه های مربوطه و شروع عملیات اجرایی  ١۴) دریافت گواهینامه های مدیریت کیفیت یکپارچه(IMS)  ١۵) برنامه ریزی برای انجام مطالعات طرح جامع توسعه معدن طلای زرشوران  ١۶) در راستای ایفای تعهدات مسئولیت اجتماعی، مشارکت در بازسازی و بهینه سازی جاده دندی – تکاب با اختصاص ۶٠ میلیارد تومان بودجه و مشارکت در برخی دیگر از پروژه های عمرانی و بهداشتی تکاب  گفتنی است نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مصاحبه خود با خبرگزاری خانه ملت خواستار رسیدگی به شائبه درباره واگذاری معدن طلای زر‌شوران تکاب شده بود.

پایان پیام

قیمت فلزات گرانبها

نرخ ارز

پیش بینی هوا

آب و هوا

اكتبر 21, 2018 - یکشنبه
تكاب ایران
4°C
باد 1 متر بر ثانیه (m/s), جنوب غربی
فشار 602.2 میلی متر جیوه (mmHg)
رطوبت 92%
ابرها 76%
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
4/2°C
14/6°C
12/-0°C
15/-2°C
10/9°C