قیمت فلزات گرانبها

نرخ ارز

پیش بینی هوا

آب و هوا

دسامبر 12, 2018 - چهارشنبه
تكاب ایران
7°C
باد 3 متر بر ثانیه (m/s), غرب و جنوب غربی
فشار 599.38 میلی متر جیوه (mmHg)
رطوبت 41%
ابرها -
چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
7/1°C
7/2°C
5/-11°C
6/-10°C
-2/-7°C