قیمت فلزات گرانبها

نرخ ارز

تست

ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل

پیش بینی هوا

آب و هوا

ژانویه 21, 2017 - شنبه
تكاب ایران
-0°C
باد 1 متر بر ثانیه (m/s), غرب و جنوب غربی
فشار 597.13 میلی متر جیوه (mmHg)
رطوبت 67%
ابرها 44%
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
3/-6°C
1/-7°C
-3/-18°C
1/-19°C
2/-15°C