قیمت فلزات گرانبها

نرخ ارز

تست

ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل

پیش بینی هوا

آب و هوا

مارس 25, 2017 - شنبه
تكاب ایران
5°C
باد 1 متر بر ثانیه (m/s), شرق و شمال شرقی
فشار 597.61 میلی متر جیوه (mmHg)
رطوبت 39%
ابرها -
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
6/-9°C
9/-7°C
10/-4°C
6/1°C
9/2°C