قیمت فلزات گرانبها

نرخ ارز

تست

ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل

پیش بینی هوا

آب و هوا

فوریه 20, 2017 - دوشنبه
تكاب ایران
-19°C
باد 1 متر بر ثانیه (m/s), جنوب
فشار 601.97 میلی متر جیوه (mmHg)
رطوبت 48%
ابرها -
یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
7/-16°C
4/-15°C
5/-17°C
4/-17°C
4/-16°C