قیمت فلزات گرانبها

نرخ ارز

پیش بینی هوا

آب و هوا

آوریل 25, 2019 - پنجشنبه
تكاب ایران
7°C
باد 2 متر بر ثانیه (m/s), شرق و شمال شرقی
فشار 765.96 میلی متر جیوه (mmHg)
رطوبت 42%
ابرها 53%
پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه
7/2°C
9/4°C
11/5°C
13/6°C
15/7°C