پروژه فاز 2 توسعه

پروژه فاز 2 طرح توسعه مجتمع طلای زرشوران با ظرفیت اسمی تولید سالانه 2 تن طلا در جریان بوده و مطابق برنامه ریزی ها در اوایل پاییز سال 1396 و پس از گزینش پیمانکار کلنگ زنی پروژه طرح توسعه انجام خواهد شد.

طلای زرشوران