``پروژه ها``

خط مشی ما !

بیانیه خط مشی کیفیت
شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران ضمن تعهد به جلب و افزایش رضایتمندی مشتریان
، رعایت الزامات قانونی و سایر الزامات و مقررات ایمیدرو و تعهد به پیشگیری از بیماریها ، حوادث و
آلودگیهای زیست محیطی و در راستای انجام هرچه بهتر ” استخراج مواد معدنی،فرآوری و تولید طلا و نقره
با بکارگیری فناوری های پیشرفته “، ” صیانت از محیط زیست به منظور توسعه پایدار”، ” نظارت اثر بخش
” اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس الزامات سیستم های مدیریت کیفیت
ISO9001:2015 ، مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015 ، مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS 18001:2007 و راهنمای HSE-MS ، نموده است و بر این اساس ، رئوس و اهداف خط مشی خود را به
شرح زیر اعلام میدارد :
-1 افزایش مشارکت ذینفعان در راستای اتخاذ سیاست های اثر بخش تر در تمامی سطوح و فعالیت
های شرکت و بهبود رضایتمندی آنان ، از جمله مشتریان ، کارکنان ، تامین کنندگان و جامعه ،
-2 رشد و ارتقا دانش ومهارت کارکنان و انگیزش آنها در زمینه های تخصصی ، ایمنی ، بهداشت و
محیط زیست و ارتقا سطح کارایی و بهره وری آنان و زمینه سازی برای بروز خلاقیت و نوآوری
کارکنان ،
-3 تفویض اختیاربه کارکنان و بهبود شایسته سالاری در سطح شرکت ،
-4 تلاش برای تحقق کمی و کیفی برنامه های تولید ،
-5 بهره برداری بهینه از انرژی ، منابع و تجهیزات در راستای توسعه پایدار و استمرار و پایداری
فرایندهای عملیاتی با حداقل توقف در فرایند تولید،
-6 کاهش آلودگی های زیست محیطی ،
-7 کاهش حوادث و خطرات ناشی از فرایندهای عملیاتی و افزایش ایمنی و ارتقا سلامت کارکنان و
ایجاد محیط کاری ایمن ،
-8 اجرای طرح های تحقیق و توسعه بخصوص در زمینه فناوری های نوین مرتبط با اهداف شرکت با
همکاری مؤسسات دانش بنیان و اصرار بر تقویت نظام پیشنهادات .
اینجانب به همراه تمامی کارکنان، خود را متعهد به رعایت و پایبندی به مفاد این خط مشی و بهبود مستمر
در اجرا ، حفظ و ارتقاء عملکردهای کیفی ، زیست محیطی و ایمنی بر اساس الزامات سیستمهای مدیریت
اعلام شده دانسته وبا رعایت کلیه قوانین و مقرارت مرتبط با موضوع فعالیت شرکت از کلیه کارکنان شرکت
انتظار دارد از تمام توان خود برای اجرای این بیانیه استفاده نمایند .
جهت اطمینان از میزان اثر بخشی خط مشی کیفیت ،وضعیت اجرا و محتوای این بیانیه به صورت سالیانه در
جلسات بازنگری مدیریت و با همراهی کلیه مدیران مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز به روز رسانی
خواهد شد.
محمدرضا سیابانی
مدیرعامل

سال 1399، سال جهش تولید را گرامی میداریم.

آخرین اخبار

ایمیدرو در سراسر ایران

آب و هوای کنونی تکاب

بر روی تصاویر کلیک کنید

پیوند های مفید

آب و هوای کنونی تکاب